Maandag 20 november 2023
1931 Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch

Dag van de Volkshuisvesting
Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort en aan de opgaven van verduurzaming en veilige en leefbare wijken. De urgentie van de opgaven staat buiten kijf. Iedereen doet het maximale om ervoor te zorgen dat het voor elkaar komt. 20 november vindt de Dag van de Volkshuisvesting plaats waarbij de hele keten aan bod komt. We laten zien waar het goed gaat, maar willen ook weten waar het knelt en wat partijen van elkaar nodig hebben. We tonen innovaties en slimme oplossingen uit alle hoeken, van architectuur tot projectontwikkeling, bouw en techniek, van sociaal tot groen. Zodat we straks samen volle vaart vooruit kunnen.
 

Let op: momenteel overschrijden we het maximaal aantal bezoekers en men kan zich niet meer aanmelden. 
Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst.

Hierbij verzoeken wij u om u af te melden als u verhinderd bent, dit kan via onderstaand e-mailadres. 
Bent u spreker, sessieleider of heeft u een andere actieve rol aan de Dag van de Volkshuisvesting? Mail dan naar onderstaand e-mailadres. 

De dag wordt georganiseerd door Ministerie van BZK samen met een programmacommissie uit het werkveld.  
In de programmacommissie nemen plaats: Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, Woonbond, NVDE, TKI Bouw en Techniek, IVBN, CBS, Kadaster, VNG, IPO, Valente, de Nederlandse GGZ, gemeente 's-Hertogenbosch.