Dijkwerkers on tour: innovatie special

Dijkwerkers on Tour is terug! Net als voorgaande jaren organiseert het HWBP ook dit jaar Dijkwerkers On Tour samen met de waterschappen. Dat doen we ook nu op de dinsdagen en donderdagen september en oktober (het programma is nog in ontwikkeling), maar op dit moment hebben we al een special voor jullie in petto. Twee innovaties van onze kennis&innovatie agenda zijn bezig met praktijkproeven en daar kun jij bij zijn. In juli bieden we de gelegenheid om bij Deltares langs te komen voor geplande golfgootproeven of een kijkje te nemen in het veld bij het Reevediep waar opbarsting wordt gesimuleerd. Het aantal plekken is beperkt, dus schrijf je snel in.

Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken | 11 juli 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
In het praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken onderzoeken waterschap Drents Overijsselse Delta en Deltares hoe bij hoogwater het land achter de dijk omhoog wordt gedrukt en kan openbarsten. De vooronderzoeken en proeven in de geocentrifuge zijn achter de rug en daarmee is het nu tijd om naar buiten te gaan. Vanaf juli doen we proeven op de IJsseldijk bij Kampen. Deze dijk wordt afgebroken en is daarmee een geschikte proeflocatie. Zelf een kijkje nemen bij de proeven? Schrijf je dan in voor deze excursie!

Bezoek de Deltagoot bij Deltares | 13 juli 2023 van 13.00 tot 15.00 uur
Kom een kijkje nemen bij de Deltagoot bij Deltares! Er is een dijk van 9 m hoog gebouwd in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest om de erosiebestendigheid van de kleibekleding en de klei in de kern van deze kering te bepalen. Dit onderzoek is onderdeel van het erodeerbaarheid klei onderzoek, een samenwerking tussen Noorderzijlvest, Fugro en Deltares, om de erosie eigenschappen van klei beter in kaart te brengen. We weten nog niet zeker of de Deltagoot in actie is die dag (dat is wel de bedoeling), maar deze proefopstelling is zeker het bekijken waard. Ga dus mee op excursie, we vertellen je er alles over!