Werkplaats verbinden HWBP-PAGW

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de “Werkplaats verbinden HWBP-PAGW” die op 24 en 25 mei aanstaande van start gaat. Met deze Werkplaats willen wij als Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) met circa 60 experts een antwoord geven op de vraag:

Hoe kunnen de programma’s HWBP en PAGW elkaar versterken met als doel om waterveiligheid in samenhang met waterkwaliteit en natuurherstel te realiseren?

Beide programma’s hebben een grote opgave en komen elkaar tegen daar waar water en land elkaar raken. Op dit moment missen we nog kansen doordat de initiatieven en projecten in tijd, ruimte en inhoud onvoldoende op elkaar aangesloten zijn. We ontwikkelen een aanpak waarbij we structureel kansen in beeld krijgen om deze, waar mogelijk, te verzilveren. Naast een aanpak werken we aan visuele impressies om te laten zien waar de aanpak toe kan leiden. De eerste resultaten van de Werkplaats presenteren we op het Deltacongres op 9 november 2023. 

De Waddenzee en de IJssel-Vechtdelta benutten we als cases. In beide cases kijken we ook naar specifieke thema’s als Klimaatrobuuste waterveiligheid, Waterkwaliteit, natuurherstel en natuurwinst, Klimaatbestendige en natuurinclusieve landbouw en Klimaat & circulariteit.

De Werkplaats is een traject van 6 maanden en bestaat uit een Nd Duurzaamheidschallenge, gefaciliteerd door  Neerlands Diep,  met ontwerpateliers, gefaciliteerd door RWS Ontwerpkracht. De Kick off vindt plaats op 24 mei (09.00 - 21.00 uur) en 25 mei (09.00 - 13.00 uur) bij Rijkswaterstaat in Utrecht in het LEF centrum. We bieden je daartoe een hotelovernachting aan in Utrecht. 

Overige data zijn:  
-    Online reflectie: 26 juni (09:00 - 11:00 uur)
-    1e Inspiratiedag: 7 september (09:00 - 17:00 uur, locatie in Noord-Nederland)
-    Online reflectie: 25 september (09:00 - 11:00 uur)
-    2e Inspiratiedag: 13 oktober (09:00 - 17:00 uur, locatie omgeving IJssel-Vechtdelta)
-    Presentatie op Deltacongres: 9 november 
-    Slotsessie: 30 november (13:00 - 17:30 uur, locatie omgeving IJssel-Vechtdelta).

We vragen je je te verbinden aan het gehele traject en hier in jouw agenda alvast rekening mee te houden.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar Regina Havinga (HWBP), Rob Folkert (PAGW) of Petra van Konijnenburg (PAGW). 

  • 06 52596884 | Regina.Havinga@hoogwaterbescherming.nl | Senior-adviseur duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit | Team techniek, kennis en innovatie | Hoogwaterbeschermingsprogramma | Utrecht
  • 06 50166232 | rob.folkert@rws.nl | Strategisch adviseur natuur | Afd. Waterkwaliteit en Natuurbeheer | RWS Water, Verkeer en Leefomgeving | Utrecht
  • 06 21227187 | petra.vankonijnenburg@rvo.nl | Omgevingsmanager PAGW | Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO | Utrecht