Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst over de nadeelcompensatieregeling Schiphol. Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag 20 april bekendgemaakt. U ontvangt hierover eind april een brief.

Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in (de buurt van) uw gemeente. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting over de nadeelcompensatieregeling en de aanvraagprocedure. Daarna kunt u tijdens de informatiemarkt uw vragen stellen aan de aanwezige collega’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Klik hier voor de privacyverklaring