'De oproep vanuit de samenleving, de provincies en natuurorganisaties klonk twee jaar geleden heel duidelijk: in 2050 moet heel Nederland een natuurinclusieve samenleving zijn.'

Veel stappen gezet

Met de Future Search en Agenda 1.0 zijn vorig jaar - samen met u - de eerste stappen gezet naar het versnellen van die natuurinclusieve samenleving. Dat kreeg recent een vervolg met de aanstelling van domeinleiders en -trekkers voor negen domeinen en André van der Zande als landelijke, onafhankelijke
ambassadeur Natuurinclusief.

Op deze domeinen Bouw, Water, Landbouw, Infrastructuur, Vrijetijdseconomie, Financiën, Gezondheid, Energie, Onderwijs en Bewustwording wordt sindsdien hard gewerkt aan de totstandkoming van een Agenda 2.0. Tegelijkertijd is er een Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) en een programmabureau opgericht, om het proces naar een krachtige Agenda Natuurinclusief 2.0 te versterken.

De eerste Natuurinclusief Top

Alle bewegingen brengen we nu graag samen in de eerste Natuurinclusief Top op woensdag 21 juni
2023, vanaf 13.00 uur.
Op dit evenement zal Minister van der Wal in gesprek gaan met de deelnemers en de tussentijdse
resultaten ontvangen die de beweging tot dat moment heeft voortgebracht.
We nodigen u van harte uit hierbij te zijn en uw kennis te delen en verrijken door het bijwonen van
thematische presentaties en interactieve workshops. Zo zetten we met elkaar de natuurinclusieve
transitie kracht bij.

Locatie

De Natuurinclusief Top vindt plaats bij De Boerinn. Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik.