Het ProRail SIM-centrum

Simulaties spelen een steeds belangrijkere rol bij vernieuwingen op en rond het spoor. Het ProRail SIM-centrum is dé plek waar we zoveel mogelijk kennis en kunde bundelen rondom simulaties. We bieden je graag ondersteuning of en hoe simulaties jouw project of vernieuwing kunnen helpen!

Maak kennis met het SIM-centrum

SIM-centrum kernteam
Binnen ProRail zijn veel collega's betrokken op binnen het thema 'Simulaties'. Het kernteam van het SIM-centrum helpt je graag verder of kan je in contact brengen met de juiste collega en bestaat momenteel uit:

  • Dick Middelkoop - Expert Dienstregelingssimulaties & Programma manager - I&TV
  • Emdzad Sehic - Expert Ketensimulaties & Programma manager - I&TV
  • Jelle van Luipen - Expert Machinistensimulaties & Programma manager- I&TV
  • Thijs Assies - Product Manager Simulaties - ICT-Logistiek
  • René van den Berg - Projectmanager Simulatie - I&TV

De kracht van Simulaties
In de grote uitdagingen die er voor ProRail zijn kunnen simulaties in een 'veilige omgeving' voor doorbraken zorgen in verschillende fases van complexe projecten. We refereren hier vaak aan de 5 'C's' die het doel van simulaties benadrukken:

Complexiteit ervaren

Consensus bereiken

Commitment doen ontstaan

Creativiteit stimuleren 

Communicatie verbeteren

Neem voor meer informatie contact op via simulatie_centrum@prorail.nl