Programma & Werksessies


Tijdens het Stagepact Event kun je kiezen uit 6 werksessies. Er is voor iedereen ruimte om 2 verschillende werksessies te volgen, hieronder lees je meer over de inhoud van de verschillende werksessies.

Programma

08.45 - 09.30 uur Ontvangst
09.30 – 09.35 uur Opening
09.45 – 10.25 uur Eerste ronde Werksessies
10.40 – 11.20 uur Tweede ronde Werksessies
11.30 – 12.00 uur Plenaire afsluiting.
                                       Rondetafelgesprek met de bewindslieden.
12.00 – 13.00 uur Napraten en lunch

Werksessies

Door SBB en de MBO-Raad

Stagebegeleiding door zowel de school als door het leerbedrijf is van belang. Het Stagepact biedt kansen om een nog betere begeleider te worden. Het bpv protocol wordt in lijn gebracht met het Stagepact. Wat betekent dit voor de contactmomenten tijdens de bpv?

Door Suzan de Winter-Koçak van het Verwey-Jonker Instituut

Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat studenten stagediscriminatie kunnen melden, dat er wat met de melding wordt gedaan en dat er ondersteuning is voor de student.

Hoe doe je dat op een goede manier? Hoe maak je bijvoorbeeld ervaren stagediscriminatie bespreekbaar met de student of het leerbedrijf?

Door Christian de Kraker van het Alfa-college

Stagematching helpt om stagediscriminatie tegen te gaan; het biedt studenten een veilige eerste kennismaking met de arbeidsmarkt van hun vakgebied. Maar hoe doe je dat?

Het Alfa-College neemt ons mee in de manier waarop zij stagematching hebben georganiseerd.

Door Hanneke Felten van KIS

KIS en lectoraat diversiteitsvraagstukken van Inholland hebben een Toolbox ontwikkeld om scholen te helpen bij een goede aanpak om stagediscriminatie tegen te gaan. Waar bestaat de Toolbox uit? Hoe zet je de Toolbox het beste in? Waarvoor kun je hem goed gebruiken?

 Door SBB en het ministerie van SZW

Objectief werven en selecteren draagt bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor de werving en selectie van stagiairs. Maar doen leerbedrijven dit? Wat zijn goede voorbeelden en hoe ga je hierover het gesprek aan?

Door de gemeente Amsterdam

Om stages op een goede manier te regelen, is samenwerking met partners binnen en buiten de school essentieel. De sessie laat zien hoe je dat op een goede manier kunt doen. Hoe geef je de samenwerking met partners in de regio vorm?
Een werksessie die vooral interessant is voor beleidsmedewerkers.