Programma

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert vijf regionale bijeenkomsten rondom De Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA). In een programma dat is toegespitst op wat er in uw regio speelt, voeren we het gesprek over de NWBA-programma’s, regionale voorbeelden presenteren zich en er zijn thematische verdiepingssessies. Op de volgende pagina vindt u meer informatie over de invulling van de sessies. 

Voorafgaand aan het middagprogramma "Samen aan de slag met Volkshuisvesting" organiseert de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken uit de Actieagenda Wonen een "Zo doen we dat!" ochtendprogramma van 10.00 tot 12.00 uur over samenwerken tussen wonen, welzijn- en zorgpartners.

 

 

09.30 - 10.00 uur     Ontvangst

10.00 - 12.00 uur     Ochtendprogramma "Zo doen we dat"

 

12.00 - 13.00 uur     Inlooplunch met informatiemarkt 

13.00 - 13.45 uur     Plenair programma

13.45 - 14.00 uur     Wisselpauze 

14.00 - 14.45 uur     Sessieronde 1

14.45 - 15.15 uur     Middagpauze met informatiemarkt

15.15 - 16.00 uur     Sessieronde 2 

16.00 - 17.00 uur     Borrel met informatiemarkt

Op de volgende pagina volgt een beschrijving van de sessies.