27 juni 2023, Fort Voordorp (Groenekan)

Zodra er meer bekend is over het programma, zullen we dat delen. 

Tijd

Omschrijving

13.00 - 14.00  uur

Kennismarkt en expositie

14.00 - 14.45 uur

Rijkswaterstaat: verleden, heden, toekomst
- Opening door dagvoorzitter Peter Struik, Hoofdingenieur-directeur Duurzame Leefomgeving Rijkswaterstaat
- Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Michèle Blom, Directeur-generaal Rijkswaterstaat
- Korte film over Expeditie RWS2050

14.45 - 17.00 uur

Bijzondere gesprekken over klimaatadaptatie
Gesprekken in wisselende samenstelling tussen de deelnemers met tussentijdse inspiratie door: 
- Pieter Hasekamp, directeur Centraal Planbureau 
- Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares
- Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en Cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit

17.00 - 17.40 uur

Pauze
Bezoek de kennismarkt en expositie

17.40 - 18.00 uur

Cultureel intermezzo

18.00 - 18.15 uur

Ceremonieel moment
Aanbieding cadeau van Rijkswaterstaat voor de Nederlandse samenleving aan special guest

18.15 - 20.00 uur

Kennismarkt, expositie en netwerkborrel

20.00 uur

Einde bijeenkomst