Dijkwerkers on tour

Dijkwerkers on Tour is terug! Net als voorgaande jaren organiseert het HWBP ook dit jaar Dijkwerkers On Tour samen met de waterschappen. 

Agenda

  • Donderdag 7 september: Uitvoering dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat | Noorderzijlvest
  • Dinsdag 12 september: Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well (op de fiets!) | Limburg
  • Donderdag 14 september: Dijkversterking Thorn – Wessem | Limburg
  • Dinsdag 19 september: Adviesteam Dijkontwerp: Verbeteren van de grasmat op het binnentalud zorgt voor sterker buitentalud | Brabantse Delta
  • Donderdag 21 september: Dijkversterking Neder-Betuwe |  Rivierenland
  • Dinsdag 26 september: Hollandsche IJsselkering: KIJKje op de HIJK | Rijkswaterstaat
  • Dinsdag 3 oktober: Uitvoering: Dijkversterking op een bedrijventerrein: hoe werk je succesvol samen met bedrijven? | Drents Overijsselse Delta
  • Donderdag 5 oktober: Uitvoering Versterking Markermeerdijken - Etersheimerbraak | Alliantie Markermeerdijken
  • Dinsdag 10 oktober: Projectbezoek: dijkversterking Tiel-Waardenburg in uitvoering | Rivierenland
  • Dinsdag 24 oktober 2023 | Golfoverslagproeven bij de IJsselmeerdijk | Waterschap Zuiderzeeland