Volkshuisvesting is terug van weggeweest

Veel mensen zijn door de woningschaarste in de knel gekomen. Dit vraagt om meer regie van de overheid. We willen niet alleen meer huizen; we willen ook kunnen sturen op voor wie er wordt gebouwd en op betaalbare woningen. Daarnaast zetten we in op verduurzaming en de leefbaarheid van wijken. De opgave is groot en de urgentie hoog. De Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) schetst de kaders. en alle partners zijn nodig, zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen.

We realiseren ons dat er nog veel vragen zijn en dat elke regio te maken heeft met andere knelpunten. Daar gaan we graag met u over in gesprek. Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale bijeenkomsten in de week van 27 maart en 3 april. In een middagprogramma dat is toegespitst op wat er in uw regio speelt, voeren we het gesprek over de NWBA-programma’s, regionale voorbeelden presenteren zich en er zijn thematische verdiepingssessies.  

Hieraan voorafgaand organiseert de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken uit de Actieagenda Wonen een "Zo doen we dat!" ochtendprogramma over samenwerken tussen wonen, welzijn- en zorgpartners. Dit start met een dialoog tussen landelijke en lokale bestuurders over zeven leidende principes om tot een succesvolle samenwerking te komen. Vanuit inspirerende praktijkvoorbeelden die werken vanuit deze principes, gaan deelnemers vervolgens in gesprek over de eigen samenwerkingsvraagstukken waarbij inwoners centraal staan of die te maken hebben met ontschotte financiering.

Voor wie?
Het ochtendprogramma is voor bestuurders, manager, beleidsmedewerkers en strategen in het woon- en zorgdomein.


De middag is bedoeld voor professionals die zich met volkshuisvesting bezighouden, zoals gemeenten en provincies, woningcorporaties, medewerkers Wonen en Zorg bij maatschappelijke en zorgorganisaties, bouwers, projectontwikkelaars en het Rijk en vertegenwoordigers van woningzoekende en bewoners. Ook nodigen we bestuurders van harte uit om aan te sluiten. De dag biedt netwerkmogelijkheden om ideeën uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Hieronder kunt u zich aanmelden voor het programma "Samen aan de slag met Volkshuisvesting".