Deelsessies ronde 1

Veel mensen hebben er een haat-liefdeverhouding mee: regels. Regels zorgen voor duidelijkheid en houvast, maar zetten ook de werkelijkheid vast. Waardoor goede ideeën nooit voorbij ‘kan niet’, ‘mag niet’ en ‘past niet’ komen en er onvoldoende ruimte is voor de menselijke maat of maatwerk. We hebben steeds complexere systemen opgetuigd voor het maken en bewaken van regels, die steeds minder ruimte bieden voor de noodzakelijke rek. De balans tussen regels en rek is zoek.

Het kan anders
Al meer dan 20 jaar weet Boukje Keijzer een ander licht op zaken te werpen. Changing Perspectives was niet voor niets de titel van haar proefschrift. Ze prikkelt, daagt uit, denkt mee, en schetst een aanlokkelijk, bereikbaar perspectief. Haar methodiek De regels en de rek biedt een solide basis om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Met ruimte voor professionele autonomie en houvast om te kunnen sturen op wat belangrijk is in jouw organisatie. Tussen de regels is er veel meer ruimte dan je denkt. 

Deze masterclass is zowel in ronde 1 als in ronde 2 te volgen. 

Hoe ziet projectbeheersing eruit als we data gaan gebruiken en hergebruiken? Over welke data hebben we het dan en wat is de rol van nieuwe tools gebaseerd op AI? Waar gaan we naar toe en wat is onze rol daarin?

In deze introductie neemt Ed van der Tak je mee in de wereld van data-driven projectbeheersing en de snelle ontwikkeling van AI. Je krijgt inzicht in de huidige stand van zaken en de snel naderende toekomst waarin data en AI nieuwe kansen bieden. En tips hoe hier morgen al mee aan de gang te gaan.

Meld je aan, want vandaag begint de toekomst!

Spreker: Ed van der Tak

Community: projectbeheersers en controllers 

Een inspirerende sessie over het ontwikkelen en onderhouden van een soepele samenwerking tussen een waterschap en de programmadirectie HWBP.
We gaan met elkaar op zoek naar de geleerde lessen en de volgende stappen bij het toepassen van de begeleidingsaanpak 2.0. We gebruiken eigen ervaringen en kijken hoe je je werk zo kunt organiseren, dat je tijd overhoudt voor specials en leuke dingen. Heb je zelf ook goede voorbeelden of ideeën? Kom dan vooral naar deze communitybijeenkomst.

Sprekers: Brigit Janssen (HWBP) en Gabor Vis van Heemst (HHNK)

Community: Beraad Ambtelijk Opdrachtgevers (BAO), (ambtelijk) opdrachtgevers en programmamanagers

Hoe sta je stevig als omgevingsmanager in samenspel met je bestuurder? Hoe ga je om met de verschillende belangen tussen jou (omgevingsmanager) en de waterschapsbestuurder? Hoe sta je stevig in je communicatie met stakeholders en in je relatie me je bestuurder? 
 
In deze bijeenkomst krijg je een kijkje in de wereld van een waterschapsbestuurder als die zich mengt in de wereld van de omgevingsmanager. 
Je leert hoe je steun van je organisatie kan creëren voor slecht nieuws gesprekken met stakeholders. Een omgevingsmanager, waterschapsbestuurder en deskundige op het gebied van omgevingsmanagement gaan onder leiding van Tom Leest met elkaar in gesprek over het samenspel tussen de omgevingsmanager en waterschapsbestuurder. Hierna ga je met collega omgevingsmanagers in gesprek over hoe zij zich ontwikkelen in stevig staan in je organisatie en daar buiten. 

Sprekers: Peter van Dijk (adviseur waterveiligheid), Tim Smit (Aa en Maas) en Pim Nijssen (TwijnstraGudde)

Community: omgevingsmanagers

Als ondersteuners ken je elkaar vaak alleen via mail en telefoon. In deze sessie maak je verder kennis met elkaar en onderzoek je wat je van elkaar wilt weten en leren.

Sprekers: Monique Nelissen (HWBP), Sharmila Khusial (HWBP)

Community: management- en projectondersteuners

In 2023 werd iedereen opgeschrikt door de komst van Generatieve AI. Hierdoor heeft iedereen nu de mogelijkheid om zelf hyperrealistische teksten, foto's, audio en video te genereren. De manier waarop we werken, leren, spelen en met elkaar communiceren gaat hierdoor volledig op zijn kop. In zijn presentatie laat Sander Duivestein zien wat de laatste stand van zaken is en hoe je deze tools kunt toepassen binnen het communicatievak. Maar ook waar je als professional het verschil maakt.  

Spreker: Sander Duivestein

Community: communicatie adviseurs

Als je leerdoelen stelt, ben je bezig met je eigen ontwikkeling en versta je de kunst van het falen. Zo ben je meer bereid bent om van je fouten te leren, om door te zetten en bereik je meer. Dat is een andere insteek dan prestatiegericht te zijn, want dan ben je vooral bezig te laten zien wat je kunt.
 
In de lezing komen verschillende oefeningen aan bod om het verschil te ervaren tussen leer- en prestatiedoelen. Daarnaast worden de oefeningen toegelicht met theorieën en inzichten uit de psychologie.  

Spreker: Arjan van Dam

Community: projectmanagers

Als we de projecten blijven uitvoeren zoals we het nu doen, is het HWBP-programma niet haalbaar en betaalbaar. We staan voor uitdagingen waaronder stijgende kosten,  vertragingen en personeelstekort. Door anders en slimmer samen te werken, beheersen we o.a. de kosten en verbeteren we de planning. Tijdens deze interactieve sessie gaan we in gesprek over hoe contractmanagement hieraan kan bijdragen. Samen staan we sterker en kunnen we deze obstakels overwinnen.

In de sessie hebben we een paneldiscussie met: Deon Slagter (HWBP), David van Hasselt (Waterschap Rivierenland) en Menno Steenman (Taskforce Deltatechnologie).

Community: Contractmanagers/inkopers Waterschappen en contractmanagers, tendermanagers Markt. 

Duurzaamheid wordt steeds vanzelfsprekender. We zitten in een onvermijdelijke overgang naar klimaatneutrale en circulaire dijkversterkingen met ruimtelijk kwaliteit. Maar dit betekent niet dat we er al zijn. In deze sessie bespreken we een aantal ontwikkelingen en nieuwe kennis. Projectleiders van ‘Dijken en natuur’, ‘Doelmatige laadinfrastruktuur’, ‘Ruimtelijke kwaliteit’ en ‘Cultureel Erfgoed’ leveren hier een bijdrage aan.

Verder lanceren we nieuwe tools om duurzaamheid te borgen: de ‘Roadmap duurzaam HWBP’ en ‘Dashboard duurzaam HWBP’.  

Sprekers: Heike Gaasbeek, Marjolein de Groot, Britta Restemeyer, Bert de Wolff en Jacob Knegtel

Community: duurzaamheid. Deze sessie is geschikt voor Projectmanagers, Technisch managers en Omgevingsmanagers.

Waterschap Zuiderzeeland beproeft overgangen op de dijk, zoals de knik in de teen van de dijk en een asfalt weg op kruin of binnenberm. Door de sterkte van overgangen goed te kunnen inschatten of door de overgangen te versterken kan de dijk lager worden met dezelfde vereiste veiligheid.  In 2023 zijn op de IJsselmeerdijk vijf innovatief versterkte overgangen en twee referentievakken getest met een golfoverslagsimulator. De beproefde overgangen zijn uitgerust met een blokkenmat, geogrid, sterk verdichte klei, lokale grond met een toeslagmateriaal (mixed in place) en een vloeiende overgang.

In deze workshop presenteren we wat we in de golfoverslagproeven gezien hebben en hoe we denken de resultaten in een richtlijn te gaan verwerken. Daarbij hoort dan ook hoe je met erosiebestendige overgangen de overstromingskans kan bepalen. We gaan graag in discussie over de bevindingen.

Sprekers: Bianca Hardeman en Martijn Huis in ‘t Veld

Community: technisch managers. 

Een sterk groeiende opgave waar de maatschappij heel aandachtig meekijkt en zich uitspreekt over wat zij wenst.
TenneT staat voor een immense opgave om de energietransitie verder te brengen, terwijl Nederland vergroent en het electriciteitsnet steeds voller raakt.
Uitdagingen rondom een enorme groei van de projectenportfolio, voldoende mensen, capaciteit bij aannemers, schoon en emissieloos bouwen. En bovenal: hoe houden we het werk onder deze druk ook nog leuk.
Het vraagt een totaal andere manier van werken, waarin we oude patronen loslaten en samen in nieuw tijdperk van onze grote projecten in stappen. Herken jij parallellen met het HWBP?

Hoe TenneT dit oppakt, waarin zij succesvol is, maar ook wat de uitdagingen zijn, daarover gaat Marjolein de Gorter-Manhoudt, director Large Projects Netherlands @TenneT met dijkwerkers in gesprek.  Ze was eerder werkzaam bij RWS GPO.

Deze sessie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden!