Programma Netwerkdag Luchtvaartveiligheid

21 november 2023 
09.00 - 17.00 uur

Sessieprogramma

09.00 uur

Ontvangst & registratie

09.30 uur

Opening van de dag

10.00 uur

Panelgesprek

11.00 uur

Koffiepauze

11.30 uur

Eerste ronde deelsessies

12.15 uur

Lunch

13.15 uur

Tweede ronde deelsessies

14.15 uur

Prijsuitreiking veiligheidsinitiatief

15.15 uur

Plenaire afsluiting

15.25 uur

Netwerkborrel

Het programma is bijna compleet. Hou de komende tijd de website in de gaten voor het totale sessieprogramma.

De problematiek van de arbeidsmarktkrapte11:30 AM - 12:15 PM
Ethiek en drones 11:30 AM - 12:15 PM
Vogelaanvaringspreventie11:30 AM - 12:15 PM
Toezicht Cybersecurity luchtvaartsector; voorbereiding op NIS2 11:30 AM - 12:15 PM
Vluchtvoorbereiding onbemande luchtvaart: veilig vliegen met drones11:30 AM - 12:15 PM
Ik volg deze ronde geen sessie11:30 AM - 12:15 PM
Ik volg deze ronde geen sessie1:15 PM - 2:00 PM
Inspecties op de Groene Velden1:15 PM - 2:00 PM
Vogelaanvaringspreventie 1:15 PM - 2:00 PM
Toezicht op drones1:15 PM - 2:00 PM
Hoe komen we van die Airspace Infringements af?!1:15 PM - 2:00 PM
Aanpak Unruly Passengers1:15 PM - 2:00 PM
Ik volg deze ronde geen sessie1:15 PM - 2:00 PM

Kennismarkt

Nationale Adviesgroep Cabinelucht

Vliegend personeel kan gezondheidsklachten hebben en de vraag is of dat komt doordat zij worden blootgesteld aan chemische stoffen in de cabine van vliegtuigen. Naar aanleiding van internationale discussies over de oorzaak van de klachten is de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) opgericht. De NAC heeft tot taak de minister van IenW te informeren over de mogelijke relatie en stelt dat de oorzaak van de klachten niet duidelijk is. Nederland draagt bij aan internationaal onderzoek om hier duidelijkheid over te krijgen en bekijkt wat er op nationaal niveau kan worden gedaan om een veilige en gezonde werkplak te kunnen blijven garanderen aan boord van vliegtuigen

Opzetten van een kenniscentrum in de Cariben voor Luchtvaartveiligheid en het inrichten van een Search and Rescue organisatie.

Luchtvaartveiligheid in de Caraïben

NLVP & NALV

Bij deze stand wordt informatie verstrekt over het Nederlandse luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP), het Nederlands Actieplan luchtvaartveiligheid en de ontwikkelingen daarbinnen. 

Veiligheidsinitiatieven vanuit de KNVvL
1. Laagdrempelig een veiligheidsmelding doen.
2. Overvliegen van lierterreinen/luchtsportgebieden.

KNVvL

19th Aviation Management Conference

Als Honours Aviation Management studenten van de Hogeschool van Amsterdam organiseren we op 10 januari 2024 een conferentie over de potentie die artificial intelligence (AI) kan hebben voor de luchtvaartindustrie. We willen met de stand dan ook onze conferentie promoten en het gesprek aan gaan met bedrijven over hun AI ontwikkelingen en potenties. 

Als toezichthouder vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de luchtvaartsector beantwoorden we graag vragen over het toezicht en de toekomstige ontwikkelingen rondom de implementatie van de Network and Information Security Directive 2 (NIS2) en de Critical Entities Resilience (CER).

Toezicht Cybersecurity Inspectie Leefomgeving en Transport