Inspiratiepagina

Op meer dan 25 plaatsen in Neerland worden er op of rond 23 maart dialogen, workshops, reflectiesessies georganiseerd met het haakje van Wijs naar de wet. 
Laat je inspireren door deze voorbeelden.

SZW
Bij het kerndepartement SZW wordt er ’s ochtends in de Muzenzaal van De Resident in Den Haag gezamenlijk naar de livestream gekeken.

Tijdens de lunch geeft Mark Bovens een lezing over het doenvermogen van beleidsmedewerkers en wetgevingsjusristen

Meer informatie voor SZW-collega’s op platform SZWWerkt.nl

In het kader van ambtelijk vakmanschap nodigen wij je hierbij uit voor de themadag Wijs naar de wet, die plaatsvindt op 23 maart 2023. Eerder is hierover al een globaal programma en een save-the-date gestuurd.

In de middag kun je meedoen aan een dialoogsessie van 14:15-15:45.

SZW-ers kunnen zich opgeven voor de verschillende onderdelen via SZWWerkt.nl of je kunt een mail sturen aan dialoogcampus@minszw.nl
 


UWV, Groningen
Op het UWV-kantoor in Groningen wordt een paneldiscussie georganiseerd. Aan de hand van stellingen die dicht bij de dagelijkse UWV-praktijk staan, zal het gesprek gaan over vragen als: Waar lopen we binnen UWV tegenaan en hoe bereiken we de menselijke maat bij het uitvoeren van onze (grond)wettelijke taken? Bijzonder aan de bijeenkomst is dat naast uitvoerend medewerkers en juristen ook cliënten deelnemen aan de discussie.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat gaat in Utrecht en Den Haag aan de slag. De activiteiten maken deel uit van de kompasweken van Rijkswaterstaat.

Serious game
Op de locatie Rijnstraat Den Haag speelt een groep RWS-ers de serious game “ontketend” In dit spel, ontwikkeld bij BZK staan twee vragen centraal: Hoe zorgen we ervoor dat beleid rechtvaardig uitpakt en welke rol speel jij daarin als ambtenaar?

Op de locatie Westraven in Utrecht zijn er twee activiteiten:

RWS Werkplaats de bedoeling
Frank Schrover, HID en verantwoordelijk voor de werkplaats zal vertellen over waarom en het doel van de werkplaats. Warner van Hattem leidt het gesprek, waarbij de deelnemers van harte worden uitgenodigd hun vragen te stellen en verwachtingen uit te spreken.

Hopelijk schuiven ook nog enkele ‘deskundigen’ aan zoals een jurist en de klachtencoördinator. (zie ook de bijlage)

Lezing Joriene Beks
Joriene Beks is een deskundige op het vlak van psychologische veiligheid. Zij geeft een interactieve lezing over dit onderwerp.

Lees meer over RWS Kompas op: https://rijksportaal.overheid-i.nl/organisaties/rws/artikelen/dit-zijn-wij/kompas-rws.html
 

 
Dienst Terugkeer en Vertrek "De burger in zicht"

DT&V organiseert in het Provinciehuis van Groningen twee middagworkshops over de vraag of het belangrijk is dat ambtenaren in contact te zijn met de burger – de mens! – waar zij voor aan het werk zijn.

Door regels, procedures, digitalisering is de kans groot dat er een afstand tussen burger en overheid ontstaat. Dat is goed, zou geoordeeld kunnen worden. Afstand zorgt voor objectiviteit en ten gevolge daarvan voor meer gelijkwaardige behandeling van zaken. Tegelijk zullen sommige mensen zeggen dat de burger zich juist niet meer gezien voelt door diezelfde overheid. Een gevoel van miskenning en onrechtvaardige behandeling kan dan op de loer liggen. Welke invloed heeft afstand op het werk van de ambtenaar? Hoe verhoudt bovenstaande zich eigenlijk tot de menselijke maat?

Het vertrekpunt is de vraag: Moeten we de burger weer in zicht krijgen?
De vorm is de socratische dialoog. In een socratisch dialoog gaat het niet om het overtuigen van de ander, maar om het gezamenlijk verkennen van verschillende ideeën, het ontdekken van andere perspectieven en wellicht uiteindelijk tot een inzicht komen. Welke dat is, blijft altijd een verrassing. De focus ligt op een vragende, nieuwsgierige en onderzoekende houding en niet op een snel resultaat. Dit maakt het een andere en zeker zeer verrassende manier van gespreksvoering. Socrates? Filosofie? Ingewikkeld? Nee hoor, gewoon met de voeten in de klei en altijd met een vleugje humor!

Alle deelnemers aan het ochtendprogramma in Groningen, krijgen een uitnodiging voor deze workshops.