Organisatie

De dag wordt georganiseerd door het Rijksbrede programma Dialoog & Ethiek, in samenwerking met de directie Democratie en Bestuur en het programma 175 jaar Nederlandse Grondwet, beide van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.