De ruimte tussen letter en geest

Het werk van ambtenaren doet ertoe: het heeft direct invloed op de levens van mensen. Daarvoor is ambtelijk vakmanschap nodig. Ambtenaren werken politieke ambities uit in beleidsvoorstellen en wetten, en ze passen beleidsregels toe in de praktijk. Dan knelt het wel eens – het kan niet anders. Kun je die uitzondering wel of niet maken? Geef je wel of niet een positief advies? En als er een wet of beleidsregel wordt voorgesteld waar je grote twijfels bij hebt, spreek je je dan uit? Op welk kompas vaar je op zulke momenten? Luister je op zo’n moment naar je geweten? Pak je de grondwet erbij? Ga je in gesprek? Welke ruimte is er om te handelen? Thorbecke legde met de grondwetsherziening van 1848 het fundament voor onze democratische rechtsstaat. In de Grondwet zijn ook ethische principes voor het overheidshandelen verankerd.

Op 23 maart laat de Denker des Vaderlands Paul van Tongeren als filosoof zijn licht schijnen op de houding die het toepassen van de wet van de overheid en de ambtenaren vraagt. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en minister van BZK Hanke Bruins Slot zullen daar hun reflectie op geven. Hoe belangrijk is de grondwet als basis voor ons handelen en ons ambtelijk vakmanschap?

Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan het programma:

  • Fysiek in Groningen
  • Online via een livestream
  • Door zelf, met behulp van een doe-het-zelf pakket, in de middag in de context van de ochtend een bijeenkomst te organiseren


Luister en praat mee op 23 maart 2023!