Ambtenaren willen het goede doen. Wat het goede is, blijkt vaak niet 1-2-3 vast te stellen. Hoe benut je de ruimte die wetten en regels bieden? Hoe moet maatwerk eruitzien? Wanneer wordt tegenspraak verlangd? Hierover zijn ambtenaren met elkaar in gesprek, en zo werken zij aan een goede ambtelijke dienst. Maar dat is niet genoeg. 

Ideeën over een goede ambtelijke dienst, en het goede handelen dat daarbij past, moeten gelegitimeerd worden vanuit een democratisch verlangen in de samenleving. In de samenleving moet het handelen van ambtenaren herkend en erkend worden als rechtvaardig, zorgvuldig, moedig en met oog voor de menselijke maat.

Daarom is het nodig dat het gesprek over een goede ambtelijke dienst niet alleen binnen de torens van de ministeries gevoerd wordt, maar op veel meer plaatsen in het land. En iedereen moet kunnen meedoen aan het gesprek. Nadenken over het goede doen is nooit voorbehouden aan wetenschappers of politici. Daar heb je ook geen diploma’s voor nodig. We dragen allemaal de wijsheid met ons mee. 

Tijdens Wijs naar de Wet 2024 gaan we op verschillende manieren op zoek naar die wijsheid. Via gesprekken, muziek, onderzoek, theater… Denkers, makers, doeners delen hun voorstellen, presenteren goede voorbeelden, en gaan met elkaar aan de slag. En we stellen de vraag hoe we ervoor zorgen dat deze wijsheid een plek vindt in het dagelijkse handelen van ambtenaren.

Uiteraard ontmoeten we dit jaar bij het congres graag zowel ambtenaren als burgers van Nederland die mee willen bouwen aan een goede ambtelijke dienst.