Organisatie

De dag wordt georganiseerd door het rijksbrede programma Dialoog & Ethiek onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.