Community dag Duurzame Dijken 15 februari 2023

Niets houdt ons nog tegen om een duurzame dijk te maken

Het HWBP programma werkt aan de waterveiligheid van Nederland: het versterken van ruim 1.500 km aan dijken en 400 sluizen en gemalen. Dat doen we binnen de gestelde kaders van tijd en geld, maar er is nog een belangrijke randvoorwaarde. In 2023 moet duurzaamheid geborgd zijn in onze aanpak, zodat dijkversterkingen in 2030 zo veel mogelijk circulair en klimaatneutraal zijn. De afgelopen jaren zijn we allen druk bezig geweest om hier vanuit verschillende invalshoeken invulling aan te geven en er zijn kaders, richtlijnen en uitgangspunten geformuleerd die daarbij kunnen helpen. Daar heb je al wat van gezien bijvoorbeeld via ons e-zine, op LinkedIn of bijvoorbeeld bij de Dijkwerkersdag of Dijkwerkers on Tour.  Er zijn tenslotte al een aantal prachtige voorbeelden van projecten die daad bij woord hebben gevoegd en anderen kunnen inspireren.

Kortom, de transitie naar duurzame dijken gaat steeds harder! Het is dan ook de hoogste tijd om als community weer eens langdurig bij elkaar te komen. Om samen de balans op te maken in waar we staan en welke stappen we nog kunnen zetten. Daarom organiseren we een unieke dag voor jou, voor onze community die inspiratie geeft en je projectambities voeding geeft.