Inspiratiesessies

Het programma bevat twee rondes met inspiratiesessies. Bij binnenkomst kan je jouw keuzes vastleggen.  Kom op tijd, want per workshop zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Omschrijving
 

Inspiratoren

1.    Hoe geef je een duurzame opdracht?
Ambtelijke opdrachtgevers stimuleren en inspireren om hun projecten een duurzame opdracht mee te geven
 

Henkjan van Meer (UvW)
Jan Baltissen (PD HWBP)

2.    Hoe ga je om met de uitdagingen rondom stikstof?
We gaan in op de laatste ontwikkelingen; hoe zit het met de vervallen bouwvrijstelling, hoe ziet het beleid van het Rijk eruit, wat wordt de strategie van de Unie van Waterschappen en wat kan het HWBP betekenen voor de projecten?

Anke van Houten (UvW)
Roos van Rhijn (PD HWBP)
 

3.    Hoe pak je Water & bodem sturend op in je HWBP-project?
Vanuit de praktijk bij Schiermonnikoog verkennen we gezamenlijk wat dit principe kan betekenen voor dijkversterkingsprojecten, wat er dan anders moet en hoe we dit verder kunnen brengen.

Nelleke Zuideveld-Venema (Wetterskip Fryslan)
Hennie Roorda (min. I&W)
Regina Havinga (PD HWBP)

4.    Aan de slag met emissieloos bouwen.
In diverse projecten wordt emissieloos materieel ingezet. Veel projecten willen dit ook gaan doen. De ervaringen uit de praktijk kunnen worden benut voor andere projecten die het nog moeten gaan doen. (Project: Sterke Lekdijk)

Remco Bentum (HDSR)
Jeroen Gijzen (de Vries & van de Wiel)

5.    Gebiedseigen grond, het nieuwe normaal?
Inspireren om gebiedseigen grond te gebruiken. De kansenscan is een belangrijk instrument om de kansen hiervoor in beeld te brengen. (Project: Sprok - Sterreschans - Heteren)

Mathijs Bos (WRSL)
Arjan Kooij (POV DGG)

6.    Spelregels en mogelijkheden van een goede ruimtelijke inpassing 
Inspireren met voorbeelden om goede afwegingen te maken rond ruimtelijke kwaliteit en helderheid te krijgen over wat er wel en niet onder wettelijke inpassing valt en de gesubsidieerd wordt vanuit het HWBP. (Project: Meanderende Maas)

Hans van Engen (Aa en Maas)
Josan Tielen (PD HWBP)

7.    Een dijk versterken met bagger? Het kan!
In verschillende projecten wordt onderzocht en toegepast hoe baggerslib kan worden gebruikt. Dit zijn mooie voorbeelden van circulaire toepassingen. (Project: Zetsteen van Baggerspecie en Brede groene dijk)

Jelle Jan Pieterse (WS Scheldestromen)
Marco Veendorp (Arcadis)

8.    Hoe ziet een circulaire dijkversterking er eruit?
Circulariteit is een breed begrip. Binnen project Grebbedijk geven ze daar handen en voeten aan met behulp van een circulair schaduwontwerp, MKI-berekeningen, materialenpaspoort en de Circulaire Peiler. Je krijgt in deze sessie antwoord op de vraag hoe je deze ervaringen ook in je eigen projecten kan toepassen.  

Marten Hoeksema (RWS)
Robbert Bruin (Vallei en Veluwe)

9.    De dijk en de biodiversiteit versterken in één project, hoe pak je dat aan?
Bij diverse projecten zijn er aansprekende initiatieven om de biodiversiteit te vergroten. Ook wordt er onderzoek gedaan. 

Jaap Bronsveld (WSRL)
Harm Rinkel (PD HWBP)