Programma

Aan de precieze invulling van het programma wordt nu nog druk gewerkt. Meer informatie over de deelsessies volgt in het nieuwe jaar.

09.30 uur

Inloop & ontvangst

10.00 uur

Opening door Jeroen Haan en Erik Wagener: stand van zaken

10.30 uur

Aanvang deelsessies met als onderwerpen:

  • Integrale scope en combineren opgaven
  • Grondgestuurd ontwerpen
  • Inpassen in de leefomgeving 
  • Biodiversiteiten waterveiligheidsnatuur
  • Stikstof
  • Emissieloos bouwen

15.00 uur

Synthese: we trekken gezamenlijk conclusies. Welke stappen zijn er nog te zetten en waar gaan we mee aan de slag?

16.00 uur

Einde