Locatie

De landelijke community dag Duurzame Dijken op 15 februari vindt laats in het LEF centrum.

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
RWS Westraven